سینه زنان و دلسوختگان خاندان عصمت و طهارت با نوای حاج حسین سیب سرخی و کربلایی حسن حسین خانی به عزاداریو سوگواری برای  دخت رسول خدا، بانوی آب و آینه حضرت فاطمه الزهرا پرداختند.

فایل صوتی مرثیه سرایی فاطمیه با نوای مداحان اهل بیت حاج حسین سیب سرخی وکربلایی حسن حسین خانی آماده دریافت است.