اربعین امسال، با دیگر اربعین ها تفاوت بسیار زیادی داشت. شورو شوق لبیک یا حسین را در هر شهرو محله ای میشد احساس کرد و عاشق دلانی که با پای پیاده از شهرهای غربی کشور به سمت میعادگاه عاشقان حسینی، راهپیمایی می کردند. گرچه این پیاده روی همیشه و هر ساله انجام میشده است اما تعداد عاشقان کرب بلایی در پیاده روی به سوی کربلا در اربعین امسال چندین برابر سالهای قبل بود.

شهر مکه، شهر بزرگی نیست. حداقل آن گونه که ما از شهر بزرگ، تهران و دیگر ابرشهرهای عالم را مراد می کنیم، بزرگ نیست. مکه خیلی که باشد تازه می‌شود به وسعت دو سه منطقه‌ی تهران!
                                                    کربلا