برگزاری هیئت های هفتگی به صورت منظم باعث می شود تا جوانان با شعائر مذهبی بیشتر انس بگیرند.اما نکته قابل توجه در برگزاری مراسماتی از این دست وجود محتوای غنی در کنارد شور سرشار جوانی است. که اگر این دو بال در کنار هم نباشد ممکن است زمینه ساز سقوطی جدی برای برخی جوانان هوشیار را فراهم سازد.
شما عزیزان هم اکنون می توانید فایل صوتی جلسه هفتگی حسین سیب سرخی در تاریخ 30 بهمن سال 95 را از طریق لینک زیر دریافت نمایید.