نوحه


(نوحه گیلکی)

(زبان حال زینب با حضرت ابلفضل)(ع)

عباس عباس عباس علمدار

عباس عباس ای زینب سالار

ای جان برار حرمت می وارش ارسو

شادی وسوجن به دیل مردم بد خو

ای جان برار زینب فریاد فرس تو

ای باب دیل مردم مظلوم خدا جو

ای جان برار زینب غمخوار ابولفضل

آرام قرارمی دیل زار ابولفضل

ای خار چوم لشکر کفار ابولفضل

می جان حسین تو مدد کار ابولفضل

می جان برار جز تو مدد کارنرم من

ایی دشت بیابان میان یار نرم من

بی بال و پرم یاور وانصار نرم من

از تشنه لبی طاقت گفتار نرم من

ای جان برارتی قد وبالاره بمیرم

تی قامت مردانه ورعناره بمیرم

تی او لب پر سوج شرربار بمیرم

تی او دیل پرمهرو وفا داربمیرم

ترسم اه بیابان میان دشمن کافر

می ناجه دیل فگیره از من مضطر

ای سرو سرافراز نبی ثانی حیدر

اه غربت خاک جا حسین تویی یاور

ای جان برار خیمه میان ناله بپایه

چشمانه یتیمانه حسین تی سر رایه

از تشنه لبی داد سکینه به هوایه

فریاد وفقان از حرم آل عبایه

ترسم که درن دشت جا بی یار ببم من

می اصقر ومی قاسم ره زار ببم من

بی وجعفر و بی عون وعلمدار ببم من

آواره به هر ورزن و بازار ببم من

عباس بدین چشمان گریان حسین8

اندشت میان نعش عزیزان حسین

اون غرق به خون اکبر بی جان حسین

در سینه دارم آتش هجران حسین

چن قد می عزیزان وسی زار ببم من

هم ناله می عابد بیمار ببم من

از داغ حسین با دیل خونبار ببم من

در شکوه اه قوم ستمکار ببم من

عباس عباس عباس علمدار(2)

عباس عباس ای زینب سالار

ائتلاف صدای خاکی ها

کانال تلگرام صدای خاکی ها

telegram.me/mazhabi

به جمع ما بپیوندید

منتظرتان هستیم