قرآن کتاب آسمانی و ارزشمند ما مسلمانا، و راهگشای زندگی دنیوی و اخروی همه انسانهاست.

اگر هرکسی، در زندگی خود تنها با استعانت به خداوند و اهل بیت ع و عمل به تعالیم قرآن پیش برود هیچگاه نیازمند به غیر از خدا نخواهد شد و در دنیا و اخرت زندگی سعادتمندی خواهد داشت.

اگر هر کس به آیه 👈(کلو و اشربوا و لا تسرفوا)
توجه می کرد، دیگر هرکس به اندازه نیازش غذا می خورد و پر خوری نمی کرد.

اگر هرکسی به آیه 👈(وقولوا للناس حسنا)
توجه می کرد، دیگر عصبانی نمی شد و دیگر دعوا و بدگویی درجامعه می مرد.

اگر هرکس به آیه 👈 (ولا تمش فی الارض مرحا)
توجه می کرد، دیگر کسی برای جلب توجه بر زمین راه نمی رفت.

اگر هرکسی به آیه 👈 (ولا تومنوا الا لمن تبع دینکم)
توجه می کرد، دیگر در مقابل اروپاو آمریکا و کافران احساس ضعف نمی کردیم و تقلید کورکورانه از لباس و فرهنگشان نمی کردیم.

اگر هرکس به آیه 👈 (رجال لا تلهیهم تجاره و ولا بیع عن ذکر الله و اقام
 الصلاه و...)
عمل می کرد، دیگر هنگام اذان بازار ها از مردم خالی می شد و همه به صف نماز می ایستادن، تا جایی که دیگر جایی برای نماز خواندن نمی ماند و نماز گزاران به نوبت نماز می خواندند یا صف ها به خیابانها کشیده می شد.

اگر هر زنی به آیه 👈 (ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن)
عمل می کرد،دیگر زنی برای غیر شوهرش  آرایش نمی کرد.

اگر هرکسی به آیه 👈 (واغضض من ابصارهم)
عمل می کرد، دیگر کسی به نامحرم نگاه نمی کرد.

اگر هر دختر و پسر نوجوانی به آیه (ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله)
عمل می کرد، دیگر به بهانه نداشتن موقعیت ازدواج،گناه نمی کردند و صبر می کردند تا خدا از فضلش به آنها همسری بدهد.

اگر هر کسی به آیه 👈 (ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین ءامنوا لهم عذاب الیم)
توجه می کرد، دیگر کسی دوستش را به گناه دعوت نمی کرد و برای هم فیلم و عکس نامشروع نمی فرستادن تا علاوه بر خودشان دیگران را فحشا ببرند‼️

ای کاش لحظه ای تامل می کردیم تا ببینیم آیا زندگیمان با قرآن مطابقت دارد...